Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.ClickЛабораторна робота №8

Програмування у візуальному середовищі

МЕТА:

– вивчити основи візуального програмування;

– навчитись працювати в візуальному середовищі програмування (Visual Basic);

– навчитись використовувати найпоширеніші компоненти (Form, label, textbox, button, picturebox, groupbox);

–ознайомитись з принципами програмування роботи компонентів;

– навчитись здійснювати компіляцію програм

Виконання роботи:

1. Створити проект (для лінійних, розгалужених та циклічних алгоритмів)

2. На формі розташувати необхідні компоненти для роботи з лінійними та

Розгалуженими алгоритмами (вибрати з ToolBox)

3. Усім компонентам задати необхідні властивості для зовнішнього вигляду і для

пояснення роботи програм (у вікні Properties)

4. Здійснити програмування необхідних компонентів (у вікні коду)

5. Виконати трансляцію програм (F5) та перевірити вірність результатів, ввівши

декілька тестових наборів даних

6. Оформити звіт по виконанню лабораторної роботи з підписом відповідних

компонентів та записом текстів усіх програм та вказуванням значень

Властивостей

7. Навести повний перелік процедур.


1.Задача №1. Програмування лінійних алгоритмів.

Задача(про трикутник). Трикутник задано координатами вершин А(0;0),B(i;i-1) та С(-і;і+1), де і – номер варіанта.

2. Умова: Обчислити бісектрису Wa та медіану Mb.

2.Текст програми:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)

Dim s, x, y, a, b, c, p, x1, x2, x3, y1, y2, y3, wa, mb As Single

x1 = TextBox1.Text

y1 = TextBox2.Text

x2 = TextBox3.Text

y2 = TextBox4.Text

x3 = TextBox5.Text

y3 = TextBox6.Text

a = Math.Sqrt((x2 - x3) ^ 2 + (y2 - y3) ^ 2)

b = Math.Sqrt((x1 - x3) ^ 2 + (y1 - y3) ^ 2)

c = Math.Sqrt((x1 - x2) ^ 2 + (y1 - y2) ^ 2)

p = (a + b + c) / 2

x = (x2 + x3) / 2

y = (y2 + y3) / 2

s = Math.Sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c))

wa=2/(b+c)* Math.Sqrt(b*c*p*(p-a))

mb = 1 / 2 a* Math.Sqrt((2 * a ^ 2) + (2 * c ^ 2) - b ^ 2)

TextBox7.Text = ha

TextBox8.Text = mb

End Sub

End Sub


Завдання №2

1.Задача № 2. Програмування розгалужених алгоритмів

2.Умова: Знайти значення функції в залежності від заданих умов. Здійснити опис констант.

3.Текст програми:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim x, y, t As Single

x = TextBox1.Text

t=2,2

If x > 0,5 Then

y = (ln^3(x)+x^3)/Math.Sqrt(x+t)

Else

If x=0,5 Then

y = Math.Sqrt(x+t)+Math.Sqrt(ABS(x+2))/ABS(x-2)*(1/3)Else

If x <0,5 Then

y = cos(x)+t*sin^4(x)

End If

End If

End If

TextBox2.Text = y

End Sub


Завдання №3

Public Class Form1

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Dim d, x, y, i, xmin, ymin, xmax, ymax As Double

i = TextBox1.Text

For x = 0 To i Step 0.1 * i

y = 5.8 * Math.Tan(x) + ((7.2 + x ^ 3) / ((2 * x + 1) * (3 * x + 1)))

If ymax < y Then xmax = x : ymax = y

If ymin > y Then xmin = x : ymin = y

Next

d = xmax * xmin

TextBox3.Text = d

End Sub

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

TextBox1.Text = ""

TextBox3.Text = ""

End Sub

End Class


Завдання №4

Sub st(ByVal xa As Single, ByVal ya As Single, ByVal xb As Single, ByVal yb As Single, ByVal xc As Single, ByVal yc As Single, ByRef a As Single, ByRef x As Single, ByRef y As Single, ByRef b As Single, ByRef c As Single)

a = Math.Sqrt((xb - xc) ^ 2 + (yb - yc) ^ 2)

b = Math.Sqrt((xa - xc) ^ 2 + (ya - yc) ^ 2)

c = Math.Sqrt((xa - xb) ^ 2 + (ya - yb) ^ 2)

x = (xb + xc) / 2

y = (yb + yc) / 2

End Sub

Sub dani(ByVal a As Single, ByVal b As Single, ByVal c As Single, ByRef p As Single, ByRef s As Single)

p = (a + b + c) / 2

s = Math.Sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c))

End Sub

Sub zavd(ByVal a As Single, ByVal xa As Single, ByVal ya As Single, ByVal x As Single, ByVal y As Single, ByVal b As Single, ByVal c As Single, ByVal p As Single, ByVal s As Single, ByRef ha As Single, ByRef mb As Single)

ha = (2 * Math.Sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c))) / a

mb = 1 / 2 * Math.Sqrt((2 * a ^ 2) + (2 * c ^ 2) - b ^ 2)

End Sub

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click


2716113057064483.html
2716215302861796.html
    PR.RU™