ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

Предыдущая12345678910Следующая

Вивчення дефектів та перевірка якості склопосуду

Мета: Вивчити дефекти скловиробів і оволодіти навичками контролю якості склопосуду

Матеріальне забезпечення: Паспортизовані і непаспортизовані зразки з дефектами, посуд з скла, ДСТУ, лінійки, оцтова кислота, дистильована вода

Час: 4 години

Питання для самопідготовки

q Охарактеризуйте дефекти скломаси.

q Охарактеризуйте дефекти виготовлення склопосуду.

q Охарактеризуйте дефекти декорування склопосуду.

q За якими показниками здійснюють перевірку якості скляних виробів?

Завдання 1 Вивчення дефектів виробів з скла

Використовуючи паспортизовані зразки виробів, учбову і довідкову літературу, а також нормативно-технічну документацію (довідковий додаток І в ДСТУ на посуд і декоративні вироби з натрій-кальцій-силікатного і кришталевого скла) вивчити основні види дефектів скловиробів:

а) дефекти скломаси; б) дефекти виготовлення; в) дефекти обробки.

Результати роботи оформіть у вигляді таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 - Дефекти склопосуду

№ з/п Наймену-вання дефекту Визначення за стандартом Причини виникнення Ступінь допущення за ДСТУ
1. Свіль Склоподібні неод-норідності в склі, відмінні від нав-колишнього скла і тому видимі неозброєним оком Неоднорідний склад сировин-них матеріалів, порушення процесу варіння скла Згідно з ГОСТ 26821-86, ст.5, таб.5, п.2: свіль допускається незначна, що не псує товарного вигляду

Завдання 2 Ознайомлення з нормативними документами щодо якості склопосуду

Ознайомитись з побудовою і змістом нормативно-технічної документації з контролю якості виробів із скла і виконати завдання.

1. Скласти перелік послідовності робіт з контролю якості при прийманні партії скловиробів з натрій-кальцій-силікатного і кришталевого скла і охарактеризувати методи, які використовуються для визначення якості скло посуду за НТД.

2. Скласти перелік недопустимих дефектів зовнішнього виду і відмітити загальну кількість недопустимих дефектів зовнішнього виду в одному зразку.

3. Вказати перелік показників, які контролюються на стадії виробництва скловиробів.

4. Визначити порядок маркування скловиробів: на виробі, споживній та транспортній тарі, груповому пакуванні.

5. Вказати порядок пакування скловиробів в індивідуальну, групову і транспортну тару.

Завдання 3 Перевірка якості склопосуду

1. Перевірити лінійні розміри

Лінійні розміри виробу за допомогою лінійки (ГОСТ 427) або іншого вимірювального інструменту.

Овальність краю виміряють за допомогою вимірювання найбільшого та найменшого діаметрів. Відношення різниці цих діаметрів, помножене на 100, буде складати овальність у відсотках. Овальність краю круглих виробів не повинна перевищувати 2% від номінального діаметру.Різну товщину стінок вимірюють за допомогою вимірювання найбільшої та найменшої товщини стінки. Відношення різниці цих товщин до номінальної, помножене на 100, буде складати різнотовщінність у відсотках.

Непаралельність краю виробу площини дна вимірюють за допомогою вимірювання у протилежних точках висоти виробу, яка є рівною до горизонтальної поверхні. Різниця найбільшої та найменшої висоти і буде складати непаралельність краю площини дна.

2. Контроль виробів на термічну стійкість

Контроль виробів на термічну стійкість проводять у приміщенні з температурою не нижче 180 С. Вироби перед випробуванням мають знаходитись у приміщенні 30 хвилин. У вироби заливають воду з температурою не нижче 950 С. Після поступового охолодження води до температури 700 С (для пресованих виробів – до 600 С), її виливають та одразу занурюють вироби у воду з температурою 200 С. Визначають чи не з’явилися під час випробування пошкодження.

Перевіряють наявність дефектів та визначають їх допустимість.

3.Визначення кислотостійкості декоративного покриття

Скляні вироби занурюють в розчин з оцтовою кислотою і витримують протягом 24 год. при температурі не нижче 15ºС. Після проведення дослідження вироби виймають, промивають дистильованою водою і витирають насухо бавовняною тканиною. На поверхні не повинно бути втрати блиска, зміни кольору.

Перевірити якість скловиробів запропонованих викладачем. Результати перевірки оформити у вигляді таблиці 7.2.

Таблиця 7.2 – Визначення якості склопосуду

№ з/п Найменування і характеристика виробів Дефекти, їх розмір, кількість Допустимість дефектів згідно стандартів Висновок щодо якості виробів
1. Кружка для пива, виготовлена пресуванням з натрій-кальцій силікатного скла, V-500 мл Мошка, 2шт, діаметр – 0,5 мм Пузир, 1шт – 2 мм, 1шт – 3 мм. ГОСТ 26821-86, ст.4, п.2.7: допускається рідко розташована. ГОСТ 26821-86, ст.4, таб.4: допускаються Виріб належної якості

Питання для самоперевірки

1.Опишіть та порівняйте дефекти скломаси свіль та рух.

2. Опишіть дефект деформація та поясніть яким чином він впливає на якість виробу.

3. Що таке кованість, охарактеризуйте причини її появи.

4. Опишіть порядок здійснення перевірки якості скляних побутових виробів.

5. Дайте опис правил пакування, маркування та транспортування скляного посуду.

Тести

1. Непрозорі включення неправильної форми сірувато-жовтого кольору, що порушують однорідність скла – це:

1. Інородці включення

2. Рух

3. Свіль

4. Шлір

2. Шматки скла на зовнішній і внутрішній поверхні виробу – це:

1. Інородці включення

2. Приліп скла

3. Забруднення скломаси

4. Шлір

3. Непаралельність краю виробу площині дна, видима неозброєним оком – це:

1. Різна товщина стінок краю, дна виробу

2. Косина краю виробу

3. Продутість скла

4. Деформація

4. Різко обмежене пошкодження, що не проходить через всю товщину дна чи стінки – це:

1. Тріщини

2. Заусениці

3. Посічки

4. Прорізь грані

5. Назвіть недопустимі дефекти скловиробів:

1. Осипання краю

2. Кованість

3. Каламутні пухирі

4. Слабо виражені відтінки

6. Порушення варіння скла викликає появу таких дефектів:

1. Мошка, свіль, кривизна

2. Кривизна, рух, кованість

3. Мошка, свіль, кривизна, рух

4. Мошка, шлір, свіль, рух

7. Загальна кількість допустимих дефектів за показниками зовнішнього вигляду для дрібних виробів має бути не більше:

1. Одного

2. Двох

3. Трьох

4. Чотирьох

8. Порушення правильності форм корпусу чи окремих частин виробу:

1. Різна товщина стінок

2. Косина краю виробу

3. Деформація

4. Качання виробу

9. Скляний посуд за якістю поділяється на:

1. І і ІІ сорти

2. Вищий, І і ІІ сорти

3. І, ІІ і ІІІ сорти

4. Не поділяється на сорти

10. Нерівність, що виявляється як мілка хвилястість виробу:

1. Заусениці

2. Подряпини

3. Кованість

4. Розстеклення

Домашнє завдання

1. Підготувати відповіді на питання самопідготовки.

2. Оцінити якість скляного посуду домашнього вжитку за порядком, наведеним в завданні 3.


2713257401650412.html
2713322690584375.html
    PR.RU™