Класифікація політичних партій.

123

Існують різні класифікації політичних партій, а оскільки в сучасному світі діє велика кількість партій, то їх класифікувати можна за різними підставами.

Французький політолог М. Дюверже називає партії парламентського і непарламентського походження, також запропонував ділити партії на кадрові і масові.

Кадрові – група відомих людей для підготовки виборів і проведення кампаній (наприклад, демократична і республіканська партії в США – кадрові, комуністична – масові).

Американський політолог Р. Маркідіз ділить партії на:

Ø Авторитарні і демократичні;

Ø Інтегративні і представницькі;

Ø Ідеологічні і прагматичні;

Ø Національні і регіональні;

Ø Релігійні та світські;

Ø Демократичні та революційні;

Ø Масові та елітарні;

Ø Демократичні і олігархічні.

Всі ці поділи умовні, але ми можемо вирізнити декілька найбільш значних груп партій:

1. за класовою визначеністю (буржуазні, селянські, робітничі, соціалістичні, соціал – демократичні; в усі входить інтелігенція);

2. за ставленням до суспільного прогресу (радикальні, реформаторські, консервативні, реакційні, контрреволюційні);

3. за ставленням до влади (правлячі, опозиційні, нейтральні (або центриські);

4. за формами і методами правління (ліберальні, демократичні, диктаторські);

5. за принципами організації та членства (кадрові, масові);

6. за місцем у системі влади (легальні, нелегальні);

7. за ідеологічним спрямуванням (комуністичні, соціалістичні, фашистські, неофашистські, ліберально – демократичні, націоналістичні, анархістські...);

8. за віросповідання (християнські, мусульманські та інші).

Всі політичні партії України можна віднести до трьох головних політичних блоків:

♦ лівий (соціалістичний) блок;

♦ центристський або національно-демократичний;

♦ правий націоналістичний.

Лівий блок:СПУ, КПУ, Союз комуністів, Фронт трудящих....

Мета:

- за соціальний захист трудящих;

- боротьба з тіньовою економікою;

- підвищення зарплати;

- скасування інституту президентства;

- пріоритет державної та колективної форм власності;

- націоналізація приватизованих стратегічних галузей промисловості.

Центриський блок:

а) соціально – ліберальні партії (лівоцентристські та центристські): СДПУ, СДПУ(о), Демократичний Союз, ЛПУ, НДПУ, Партія Регіонів...

Мета:

- поєднання соціально-демократичних та ліберальних цінностей;

- зміцнення інтересів фінансово-промислової групи;

- балансування між Заходом та Росією;

- підтримка національного виробника;

- зниження податкового тиску.

б) неоконсервативні (правоцентристські): НРУ, УНР, УРП, ХДПУ...Мета:

- поєднання національно-культурних та національно-державних традицій України із вирішенням проблем сучасного розвитку;

- інтеграція з ЄС, вихід з СНД, антикомуністична позиція;

- християнсько-демократичні сили мають слабкі позиції, декларують християнські цінності, але не вказують механізми розв’язання суспільних проблем.

Правий: УНА, УНСО, ОУН, КУН...

Мета:

- пріоритет прав та інтересів нації перед правами та інтересами будь – якої іншої спільноти чи окремої особи.

Для України характерний політичний плюралізм – це різноманіття політичних теорій і поглядів, відносин і організацій.

Причини плюралізму:

~ корінні зміни у розвитку суспільства, в його соціально-класовій структурі;

~ Україна переживає кризу і виникає об'єктивна потреба в оновленні всіх сфер суспільства.

Партійні системи

Партійні системи –сукупність діючих політичних партій, та відносин між ними.

Залежно від багатьох обставин, особливо від наявного політичного режиму в кожній країні складається певна партійна система. Враховуючи підходи різних авторів можна відокремити такі типи партійних систем:

Ø Однопартійна система – існування тільки одної легальної партії, заборона утворення інших (СРСР, Куба, Монголія...);

Ø Двопартійна – дві найбільш впливові партії поперемінно здійснювали владу (США, Канада, Великобританія...);

Ø Трьохпартійна – жодна з двох найбільших партій самостійно не може сформувати уряд, а тому потребує для цього підтримки третьої партії (значно. меншої, але вона постійно представлена в парламенті) (Німеччина, була Австрія).

Ø Чотирьохпартійна (двох блокова) – це наявність блоку правих і блоку лівих партій, що змагаються за владу (Франція);

Ø Партійна система обмеженого чи поміркованого плюралізму – відсутність антисистемних партій і двосторонньої опозиції зліва і справа, коаліційний уряд, незначна ідеологічна різниця між партіями (Швейцарія, Бельгія);

Ø Система поляризованого плюралізму (Італія, Нідерланди, Фінляндія) — це наявність антисистемних партій двосторонньої опозиції зліва і справа, сильне ідеологічне розмежування між ними;

Ø Атомізована політична система – наявність і незначна впливовість всіх партій, в основному в країнах, які переходять до демократії (Україна до 1998 р.).


2713068427923318.html
2713090897012757.html
    PR.RU™